Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Kosmonautika

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Kosmonautika

Jak velmi významná je kosmonautika, obor lidského bádání, je zřejmo ze skutečnosti, že i po vydání nové příručky pro kronikáře, na být tento bod v ročních zápisech kroniky uváděn. Však se v tomto oboru dějí věci nad pomyšlení nás všech, kteří tomu jen přihlížíme!

Šestnáct let je tomu už, co vzlétl v lodi VOSTOK první kosmonaut Jurij A. GAGARIN; dnes tento výkon je celkem běžný, i když je to stále kus hrdinství. Počítá se s reálnou možností, že na konci tohoto století bude v kosmu na 30 slunečních elektráren, které budou trvale na zemi dodávat elektrickou energii. A těch projektů, až fantastických, je více.

Až dosud byli v kosmu sovětští a američtí kosmonauti, ale v Moskvě se také připravují již občané ČSSR, NDR a PLR. Američané již vyzkoušeli tzv. raketoplán, který bude vynesen do kosmu těžkým letadlem, tam se odpojí, provede manévry a vrátí se s dvoučlennou posádkou klouzavým letem na zemi. Velice se tím zlevní cesty za poznáním. Letos v červnu již poslali Američané sondu k planetě JUPITER a SATURN, kam má doletět až v r. 1980, k Saturnu až dokonce v r. 1981. Dne 8.10.1977 vypustil SSSR do kosmu dvoučlennou posádku na lodi SOJUZ 25, která se pak v kosmu spojí s vědeckou stanici SOJUZ 6. Podle náznaků se sovětská loď KOSMOS 25 pokusí o překonání světového rekordu pobytu v kosmu, který dosud drželi Američané /82 dní/.