Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Dohlížecí výbor

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Dohlížecí výbor

Pracoval podle náplně včetně schůzí, t.j. devětkrát za rok, splněn závazek na přijetí nových členů, zúčastnili se ČSŽ sběru šrotu a odpadových hmot. Tři členky navštěvují Lidovou politickou akademii při MNV, přispěl na MDD a organizoval tam vlastní program /košíkovou/. Předsedkyně Ludmila Letfusová navštívila přestárlé v domově důchodců, obdarovali Prokešovy na zlaté svatbě a pečují o šeříky v prostoru obchodního střediska.