Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Národní fronta

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Národní fronta

Na schůzi národní fronty dne 4.5.1977 oznámil její předseda Stanislav ČAPEK, že se místní výbor národní fronty s platností od 1.5.1977 rozšiřuje. Tak byla přizvána a schválena za ROH místní odbočky českobudějovického závodu KOH-I-NOOR, Marie Šlincová. Některé organisace /KSČ, SČSP, CPO, SOKOL/ budou mít v NF po dvou členech. Předseda MNV bude stálým členem. Až dosud neměl místní výbor národní fronty svého místopředsedu. Byl tedy zvolen člen NF Bohuslav URBAN.

Dalším členem NF buče zástupce zdejšího stavebního dvora n.p. SIGMA v Českých Budějovicích. Celostátně bude zastoupeno v NF jen 38 organisací. Dalších 150 spolků bude stát mimo tuto organisaci. Do nich se počítají i obce Baráčníků, tedy i tento náš spolek, který bude sice zván do schůzí NF, ale nebude o něm v různých relacích a pozvánkách zmínky.

Jinak za celá léta nedošlo v organisaci NF k žádné změně, takže kompetence NF zůstává táž, jak bylo o ni podrobněji psáno v zápisech kroniky za rok 1971.

Ve snaze zainteresovat nové občany Včelné, kteří se jimi stali tím, že si u nás postavili rodinný domek a nastěhovali se, svolala národní fronta 40 nových rodin do hostince Jednoty U Kalkušů, aby je jednak seznámila s minulostí naší obce, její přítomností a budoucností, jednak aby je pozvala ke spolupráci. V projevu předsedy NF Stanislava ČAPKA předem připraveném, byli noví občané informováni o tom, jak je možno vyžít se u nás kulturně, politicky a společensky. Projev byl vyslechnut se zájmem, škoda jen, že z pozvaných se dostavila asi polovina.