Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Český Červený kříž

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Český Červený kříž

Tradičně dobrá práce této organisace v těsné spolupráci s Českým svazem žen se zapojením do soutěže "Vzorná základní organisace v roce výročí VŘSR". Že se jim práce dařila o tom svědčí skutečnost, že tato organisace byla vyhodnocena v okresním i krajském za nejlepší, tedy zvítězila. To je jejich zasloužený úspěch. Organisace má pořádek ve výběru členských příspěvků, prodává losy ČČK, získává nové členy, nové čestné dárce krve. Suší léčivé byliny /12 kg/, usušili i 62 q sena, přispívají na zábavní podniky jiných složek NF, školí sociální pracovníky, o dnu dětí předvádí první pomoc, poskytly ve 48 případech první pomoc, 12 případů si vyžádalo lékařské ošetření. Pracují v pečovatelské službě, při zalesňování, na zahradě mateř. školy. Promítnuto několik výchovných filmů a nezapomínají ani na sběr odpad. hmot. Jejich vyhodnocení výše vzpomínané si za svou práci opravdu zaslouží.