Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Český svaz požární ochrany

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Český svaz požární ochrany

Poněvadž si tato organisace vede svou vlastní kroniku, zmíníme se o její činnosti jen heslovitě. Provedli úpravu prostoru před zbrojnicí, preventivní prohlídky provedli u 247 domů, usušili 30 q sena, dobře organizovali žňové hlídky, pobavili se na dvou zájezdech a na svém tradičním plese. Průběžné školení, přednáška s filmem o soudobých bojových prostředcích a ochraně. Schůzovali: 2 výborové, 7 členských, 1 obvodová, 1 okrsková. Přibyl 1 člen. Nevykonali jedno technické cvičení, protože není dopravní prostředek, který by dopravil jejich techniku a požárníky na místo cvičení.