Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Socialistický svaz mládeže

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Socialistický svaz mládeže

Zdá se, že se organisace úspěšně zkonsolidovala, soudě tak podle splněných závazků k 60. výročí VŘSR a k II. sjezdu SSM. Provedli sběr slámy pro státní statek v Rožnově. Odpracovali celkem 196 hodin, na fond solidarity přispěli částkou Kčs 1.200.-, převzali patronát nad pionýrskou organisací při ZDŠ v Boršově n/Vlt., kde byly pořádány besedy. Thema: O Velké říjnové socialistické revoluci a o nových stanovách SSM.

Včelenská organisace svazu soc. mládeže má na konci roku 1977 celkem 17 členů a vede ji Bohuslav URBAN.