Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Tělocvičná jednota Sokol

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Tělocvičná jednota Sokol

Povězme si napřed, jak byl splněn socialistický závazek uzavřený na počest 60. výročí VŘSR. Byl splněn nábor nových členů, pracovali na veřejném osvětlení příjezdní cesty na stadion, na národní směně, na sběru kovového šrotu /8.364 kg/, odpracováno celkem 336 hodin. Splněn i závazek dobrovolných dárců krve. Pokračuje dále soutěž o titul "Vzorná TJ", nezapomíná se na politickou práci se zaměřením na mládež.

A nyní k vlastní sportovní činnosti: Jednota má 120 členů, včetně žen a žáků ve třech oddílech: oddíl kopané má 74 členů, oddíl základní tělesné výchovy 20 členů, oddíl lední metané 26 členů. Oddíl kopané hraje ve III. třídě se střídavými úspěchy, postup do okresního přeboru se nezdařil, skončili druzí. Dorostenci se umístili až na 7. místě prý pro značnou "fluktuaci" hráčů. Oddíl žen: kromě nepravidelného cvičení se zabývaly i pracemi nesportovního charakteru. Dvě členky se zúčastnily školení cvičitele IV. třídy. Odbor lední metané: v soutěži "vzorný oddíl" neuspěl a proto se dalšího ročníku nezúčastní. Sedm členů se zúčastnilo semináře trenérů a rozhodčích ve Vimperku. Předsedou tohoto oddílu je Karel Bouda.

Jednota jako celek konala v roce 1977 schůze pravidelně jednou měsíčně, a podle potřeby i mimořádně při celkové účasti 80 - 90%. Na rok 1978 má jednota závazek odpracovat 400 hodin /stavba trafostanice, mateřská škola/.