Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Svazarm

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Svazarm

Již po několik roků prochází tato složka národní fronty údobím krise, protože ztratila pro nevhodně umístění střelnici. Rovněž pro nevhodné umístění zbraní byly naší organisaci odňaty i zbraně. Předseda této složky Josef ŠMÍD sen. charakterizoval její činnost jako úpadkovou. Ujistil však kronikáře, že v roce 1978 dojde zcela určitě k oživení činnosti, protože se na okresním výboru Svazarmu v Českých Budějovicích projednává návrh, umístit střelnici do prostoru poblíže rodinného domu čp. 252 /U Houdků/. Jsme tedy zvědavi, zdali se tomuto iniciativnímu předsedovi oživení činnosti v roce 1978 opravdu podaří.