Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Český svaz žen

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Český svaz žen

Tradičně dobrá úroveň této organisace, i když se kronikář dovídá, že se trochu rozklížil dřívější názorový soulad a v členstvu se tvoří skupiny. Bývalo prý to lepší, kdy bývalo členek jen třicet, než nyní, kdy je jich 81. Nejde však o žádné názorové rozdíly na basi politické, protože na začátku každé členské schůze ženy samy obnovily krátké politické aktuality, jež si samy připravují a diskutovaly k významným podnětům /postavení ženy, význam rodiny, kriminalita mládeže/. Zúčastnily se přednášek O současných mezinárodních událostech a O mírové politice SSSR. Členky bez politické příslušnosti dokončily již 2. rok politické lidové akademie. Schůze: 9 výborových, 7 členských. Přijato nových 7 členek. Z celkového stavu členstva je 5 poslankyň MNV, a další pracují v komisích. Finančně přispěly na fond solidarity a na okresní konferenci žen. O nevydařené besedě nad kronikou pro školní děti jsme se zmínili již na jiném místě.

V oblasti kulturně výchovných akcí: uskutečnil se společenský ples, dětský karneval, na nějž se přispělo stejně jako na MDŽ. Navštívily a podarovaly 22 nemocných a přestárlých. Třiadvacet členek ve věku nad 60 roků bylo na památku práce v ČSŽ podarováno peněženkou a kazetkou. Alžběta PROKEŠOVÁ obdržela k MDŽ pamětní medaili. Navštívily dvě divadelní představeni a o MDD připravily dětské malování na asfaltu; dále byly v Praze na družstevním dnu, doma pak se zúčastnily přednášky Srdce a tvá výživa. Pět členek navštěvuje kurs šití. Organizují sběr železného šrotu, textilu a papíru a částečně provedly úpravu památníčku na pobyt sovětské armády u nás. Mimo tento sběr odpracovaly ještě 485 hodin na pracích z volebního programu, 252 hodin na udržování veřejného prostranství, 350 hodin v lesnictví a 40 hodin na mateřské škole. Dvanáct členek sušilo seno na výkup. Nezapomínají však ani na sebe: zakoupily si bílou látku na 20 stejných halenek. Protože do konce raku 1977 zbývá nějaký čas, jsou v plánu ještě nějaké počiny oslavného a zábavného charakteru, o jehož provedení nemá kronikář nejmenší pochybnosti.