Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Český ovocnářsko-zahradnický svaz

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Český ovocnářsko-zahradnický svaz

Tato organisace si i v roce 1977 zachovala svůj vzestup, který se sice neprojevuje početným schůzováním, ale dobře organisovanou prací vedoucích funkcionářů. Jde o výkup ovoce a lesních plodin, který byl naplánován tak, že se po etapách vystřídali všichni členové této, zatím 26ti členné, organisace. Pracovalo se na "památníčku", podíleli se na sběru šrotu, jehož bylo 16 tun a i finančně byl úspěšný, takže jen svou vlastní prací a přičiněním se finanční situace organisace velmi zlepšila. Vykoupeno bylo celkem 31,5 q ovoce a lesních plodin v hodnotě 15.000.- Kčs. Za svou vykonanou prospěšnou práci se nemají zahrádkáři co hanbit. Naopak. A takto kladně byla také jejich roční práce ohodnocena v národní frontě.