Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Obec Baráčníků "Vitoraz"

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Obec Baráčníků "Vitoraz"

Bylo již výše řečeno, že je "tichým" členem NF a proč je to tak. Zúčastňuje se schůzí, a také, aby se podílel na společné práci v obci. To se také děje. Jinak jeho spolková činnost se velmi zlepšila po přijeti 10ti nových členů, přišla nová, mladá krev. Baráčnická tzv. "seděni" se konají pravidelně měsíčně. Její členové se podle možnosti a podle věku zúčastňují dobrovolně přece na podnicích MNV. Tradičně pořádají posvícenskou zábavu, která zvláště v tomto roce měla překvapující finanční a společenský účinek.