Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Výstavba víceúčelové budovy

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Výstavba víceúčelové budovy

Výstavba této víceúčelové budovy je rok od roku odkládána. Laskavý čtenář těchto zápisů se jistě na to z předchozího čtení pamatuje. Na začátku roku 1977 se národní výbor domníval, že k této stavbě dojde v druhé polovině t.r., zvláště když jsou již úplné stavební plány.

Vzhledem k tomu však, že naléhavost výstavby mateřské školy jeví se čím dál zřejmější, rozhodla rada MNV ve Včelné za souhlasu okresního národního výboru, že výstavba této víceúčelové budovy bude odsunuta až do doby, kdy bude skončena výstavba mateřské školy. Budiž však předem řečeno, že stavba nebude provedena podle prvotních plánů, ale výstavba této víceúčelové budovy bude rozdělena na dvě části, přičemž druhá část je část restaurační. Děje se tak z důvodů rozpočtových, protože jakmile by rozpočtová částka přesahovala 5 milionů Kčs, nebyla by to již akce "Z", ale povolení ke stavbě by musela udělit vláda ČSR. Takže až bude dostavěna mateřská škola, bude stavěna l. část víceúčelové budovy v hodnotě do 5 milionů, a pak druhá část, v téže hodnotě.