Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Lidová knihovna

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Lidová knihovna

Tentokráte upustíme od podrobného výčtu výkonů knihovny, jak je zjišťuje výkaz vyhotovovaný pro kulturní odbor ONV. Porovnáním s rokem 1976 se až na počet přírůstku titulů, příliš nezměnil. Knihovnicí je stále Anna HOUSKOVÁ, která za své svědomité vedení knihovny byla odměněna v rámci soutěže "Budujeme vzornou lidovou knihovnu", kterou vyhlásil odbor kultury KNV v Českých Budějovicích, čestným uznáním.

Během roku 1977 provedla knihovnice dvě výstavky knih a pro žáky ZDŠ v Boršově n/Vlt. měla besídku. Naše knihovna je tedy ve spolehlivých rukou.