Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Lidová politická akademie

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Lidová politická akademie

V zápisech za rok 1976 jsme uvedli, že bylo u nás zahájeno vyučování v lidové politické akademii. Bylo hovořeno také o účelu tohoto školení, jakož i o tom, že školení je tříleté a bude ukončeno zkouškou a vydáním osvědčení. Jak z počtu vydaných osvědčení zřejmo, nebyla účast během tohoto studia nijak zvláštní, protože z přihlášených 20ti uchazečů mohlo být toto osvědčení vydáno jen těm, kteří během celého studia prokázali 60%ní účast. Ta byla prokázána jen u devíti přihlášených, a také jen ti byli na vydání tohoto osvědčení o absolutoriu navrženi. Absolventi pak dostanou ještě čestné uznání, které jim bude předáno slavnostně na plenárním zasedání MNV.