Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Výstavba mateřské školy

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Výstavba mateřské školy

Na mimořádné schůzi národní fronty konané dne 17.2.1977 informoval předseda MNV Václav FRÍD členy NF o stavebních plánech na rok 1977. Kromě jiných prací mluvil i o výstavbě mateřské školy. Má s ní býti započato, řekl předseda MNV, na konci roku 1977, protože vše, tedy i dokumentace, je zajištěno, a do konce roku 1978 má být škola dokončena.

Ke stavbě však zatím nedošlo, protože zahájení práce bylo odsunuto až na konec roku 1978, kdy Tají započít přípravné práce. Její dokončení se plánuje na konec roku 1979. Výstavba tohoto objektu je stále naléhavější, protože jak přibývají rodinné domky, zvětšuje se i počet obyvatel a tím i počet žádostí o umístění dětí. Za našich dnů nemohl národní výbor kladně vyřídit žádosti rodičů o přijetí jejich dětí. Jde o 20 dětí ve třídě od dvou do čtyř let. Pro rok 1978 se plánuje zřízení ještě jedné třídy a zvýšení počtu odborných učitelek o dvě. Připomeňme si tedy ještě, že nová mateřská škola bude stát 4,5 milionu, že bude 165 m dlouhá, 20 m široká, přízemní a že dokumentaci pro tuto stavbu zpracuje průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích.