Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Sbor pro občanské záležitosti

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Sbor pro občanské záležitosti

Tento zdánlivě nenápadný sbor, vedený t.č. Ludmilou LETFUSOVOU provozuje činnost, která člověka provází po celý život. Tak v roce 1977 ze 16ti narozených dětí uvítal do života 14 dětí. Pro 18 zemřelých občanů vyhotovil kondolenční formulář. Loučení nad hrobem nebo v kremační obřadní síni, neprovádí. Odbor kultury ONV však toto rozloučení velmi propaguje a doporučuje. U našich sousedů v Boršově n/Vlt. a Kamenném Újezdě se toto rozloučení koná. Chápeme, že ne každý je pro tento nejtklivější akt schopen. Vyžaduje to velké sebezapření. Sbor pogratuloval a obdaroval manžele REICHRTOVY při příležitosti jejich diamantové svatby, a manžele Prokešovy a Černých při příležitosti jejich zlatých svateb. Vzpomnělo se i manželů Josefa a Antonie Hájkových o jejich stříbrné svatbě na žádost manželky, protože manžel je dost vážně nemocný. Velmi hezké je každoročně prováděné setkání s důchodci staršími 70ti let. I při bohatém pohoštění však se zdá, že rok od roku se počet zájemců o tuto schůzku zmenšuje.