Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Bude u nás ZDŠ?

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Bude u nás ZDŠ?

V zápisech kroniky za rok 1976, díl V., str. 377 jsme uvedli, že byl územní směrný plán obce Včelná - Boršov s konečnou platnosti schválen. V tomto plánu je také výstavba základní devítileté školy, která má být situována do prostoru vlevo od příjezdní silnice k vodojemům na tzv. Vávrově kopci.

Přestože nějaká změna z tohoto konečného rozhodnutí nebyla provedena, ví se na MNV v Boršově nad Vlt., že tato devítiletka nebude postavena ve Včelné, ale v Boršově. Dokonce je tam pro ni již vyhlédnuto místo za vsí, vlevo silnice do Černého Dubu. Změna prý byla provedena z toho důvodu, aby příští devítiletka byla uprostřed vesnic Včelná - Boršov - Zahorčice - Černý Dub. Tuto změnu potvrdil kronikářovi i předseda Krajské odborové rady, zdejší občan Jan LOBERŠÍNER, a ví se o ní, ale jen z doslechu, i na MNV ve Včelné. Za daných skutečností bude asi MNV Včelná těžko obhajovat umístění školy dle územního směrného plánu, i když se o to určitě pokusí.