Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Pětašedesátiny TJ Sokol v Poříčí

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Pětašedesátiny TJ Sokol v Poříčí

Z nadšení, které zavládlo po slavném Vl. sokolském sletu v Praze v roce 1912, vznikla v obci Poříčí u českých Budějovic /nyní sloučená obec Boršov n/Vlt./ myšlenka založit tělovýchovnou jednotu. Ještě téhož roku byl SOKOL v Poříčí založen. V roce 1977 tomu bylo 65 roků. Toto výročí slavil Sokol Boršov n/Vlt. na slavnostním srazu, na který byli pozváni všichni žijící bývalí členové. Dostavilo se jich hodně, a ti, kteří nemohli z jakýkoliv důvodu přijet, zaslali srdečné omluvné dopisy. Velmi se vzpomínalo, ale také srovnávalo. Někdejší začáteční těžkosti s nynějšími možnostmi. Přítomní si připomenuli předválečná léta, zlé roky okupace, rozpuštění Sokola za tzv. protektorátu. Připomenuli si, jak se v té těžké době volejbalisté Sokola maskovali pod přezdívkou "Kačeráci", aby mohli dále provozovat svůj oblíbený kolektivní sport. Vzpomínka patřila těm členům Sokola, kteří byli pozavíráni v koncentračních táborech, z nichž někteří se již nevrátili. Vzpomínalo se na osvobození, na tělovýchovná vystoupení, na sjednocení tělovýchovy, spartakiády, na činnost divadelního souboru, na oddíl ledního hokeje, na kopanou a na přestavbu sokolovny do nynější podoby.

K tomuto výročí vydala TJ SOKOL pěknou upomínkovou brožuru, která je pro každého z památníků tím nejhezčím dárkem. Tato je i s programem uložena v přílohách ke kronice obce.

Oslava se konala dne 25.6.1977 ve 14 hodin v sokolovně v Boršově n/Vlt. - Poříčí. V důstojném prostředí vybaveném novým nábytkem, došlo nejprve k seznámení, protože někteří se po tolika letech již vzájemně nepoznali. Byly to tklivé chvíle. Slavnostní schůzi zahájil a vedl s. WÖLFL, který předal slovo předsedkyni tělovýchovné jednoty SOKOL, Vlastě HROMÁDKOVÉ, jež vzpomněla těch, kteří se tohoto okamžiku nedočkali. V delším proslovu podrobně probrala historii SOKOLA od samého vzniku, takže skýtala jasný obraz činnosti. Po jejím projevu odebrala se delegace k památníku sovětského vojína, umístěného v sadě statku v Poříčí. Nesledovala vyhodnocení zasloužilých a dlouholetých členů tělocvičné jednoty, z nichž vzpomeňme především koncentráčníka Jana CÍGLERA, déle Karla Wölfla staršího, Karla Wölfla mladšího a současnice Vlasty Hromádkové, i našeho občana Bohumila ČERNÉHO, bývalého starosty z doby 1. republiky a prvního předsedy MNV ve Včelné po roce 1945.

V 17 hodin se tato krásná slavnost v bývalém Poříčí skončila, a autobusy se odjelo do Křemže, kde byla slavnostní večeře, pak volná zábava a tanec při poslechu hudby Jihočeského divadla. Ve 24 hodin se měl program ukončit, ale zdaleka nebyl ještě konec, protože se nálada rozproudila, a nadšení a zpěv skončil až kolem 2. hodiny ranní.

Přemnozí se při loučení nestyděli za slzy, protože čas se nezastaví, a věku přibývá. Kdo z nás ví, zda příští den.