Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Pohyb obyvatel

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Pohyb obyvatel

Dne 31.12.1976 měla, obec Včelná 1027 obyvatel, z toho 502 mužů, 525 žen

V roce 1977
se narodilo   ... 14 obyvatel, z toho mužů 7, žen 7
zemřelo     ... 19,     z toho mužů 6, žen 13
přistěhovalo se ... 55,     z toho mužů 28, žen 27
odstěhovalo se ... 28,     z toho mužů 13, žen 15

Stav 31.12.1977 ... 1047 obyvatel = 517 mužů + 530 žen

Protože data a jména narozených a zemřelých jsou podchycena v kronice Sboru pro občanské záležitosti, upustíme přece jen natrvalo od úmyslu, uvádět zde tato jména znovu, jak to činili dřívější kronikáři.

Nadále však budeme uvádět životopisy význačných zdejších občanů při jejich odchodu z tohoto "slzavého údolí".