Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Dětská poradna otevřena 7.9.1977

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Dětská poradna otevřena 7.9.1977

Včelenské maminky chodily se svými ratolestmi na lékařskou poradnu do Boršova nad Vlt. Bylo to trochu nepohodlné, ale stížnosti proti vzdálenosti celkem nebyly, protože zvyk je druhá přirozenost, jak praví přísloví. Tím, že byl přemístěn národní výbor z čp. 71 do čp. 35, uvolnila se tato budova, a národní výbor pohotově přistoupil k rekonstrukci, aby dětská poradna pro naše malé občánky mohla být zřízena také u nás. Oprava včetně shnilých podlah za betonové, dále zřízení chodníku a celkové zlepšení vzhledu, byla poradna dokončena a slavnostně otevřena ve čtvrtek dne 7.9.1977 k uspokojení všech, kteří ji používají. Zvláštní uspokojení pak vyjádřil vyšší zdravotní orgán z Českých Budějovic a ošetřující lékařka MUDr. PRÜHEROVÁ. Nedostatkem by se snad zdálo být, že tam není tekoucí voda. Lékař však si nestěžuje. Náklady na zřízení této poradny dosáhly výše 8.000.- Kčs, kromě vybavení novým krásným nábytkem, který dodaly zdravotní instituce.