Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Tragické úmrtí Václava Řepy

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Tragické úmrtí Václava Řepy

V deníku Jihočeská pravda byla uveřejněna krátká zpráva s titulem "První tisícovka", v níž je uvedeno, že "noční směna na seřaďovacím nádraží v Českých Budějovicích vykonala nejúspěšnější výkon ve II. pololetí 1977 tím, že rozposunovala na svážném pahorku přes tisíc nákladních vozů". Tento chválihodný výkon této noční směny měl však druhý den pokračování. Oslavovalo se. A když se oslavuje, tak se pije. Náš občan Václav ŘEPA /čp. 198/ jel po oslavě z Českých Budějovic do Včelné posledním nočním vlakem ve 22,45 hodin, nikoliv v docela střízlivém stavu. Ve vlaku usnul a vzbudil se až ve stanici Omlenice. Namísto aby počkal ve stanici Omlenice na zpáteční vlak, který jel odtud za 90 minut, vydal se po trati pěšky domů, kam by mohl dojít tak asi za 6 hodin. Stalo se však, že nekladní vlak jedoucí proti směru Řepový chůze, ho zachytil a usmrtil. K této tragické nehodě došlo dne 10.11.1977.

Usmrcený zanechal zde ženu a dvě malé děti. Pohřeb byl slavný, jak při podobných tragických příhodách bývá. Byla se s ním rozloučit celá posunovací četa, která se nestyděla za slzy.

Po pochybeních, kterých se zemřelý při výkonu své služby na přepravovaném zboží dopustil, se stal z něho po výkonu trestu velmi dobrý pracovník, kterého si jeho nadřízení velice vážili. Ovšem, život je jeden, a ten byl zcela zbytečně ztracen. Václav Řepa byl pochován v Boršově n/Vlt., do hrobu, podle katolického ritu. Veliká škoda tohoto 33ti letého života! Čest jeho památce!