Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Krádež v mateřské škole

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Krádež v mateřské škole

Dne 15.7.1977 vloupal se v noční době neznámý pachatel do mateřské školy a odcizil tam nějaké rybí konzervy a příruční pokladničku s hotovostí kolem Kčs 600.- Přes usilovně pátrání veřejné bezpečnosti v Kamenném Újezdě a v Českých Budějovicích, nebyl zloděj odhalen. Neinformovanou veřejnost svádí krádež k úsudku, že to nemohl být nikdo jiný než místní občan, který zná velmi dobře poměry. Bezpečnost však u nás nemá v záznamu žádného recidivistu a tak proto nikoho od nás nepodezřívá, naopak soudí, že to byl zloděj s "praxí", a věří, že až dojde k opakování podobného případu někde jinde v našem kraji, že bude rozřešen i náš případ vyloupení.