Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Sousedské vztahy

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Sousedské vztahy

O sousedských vztazích se hovoří, jedná, a komise veřejného pořádku vynáší nepopulární rozhodnutí tehdy, kdy jsou tyto sousedské vztahy narušeny. U nás však máme i příklad sousedských vztahů velmi dobrých. Vlastníci rodinných domku Josef ŠPÍRAL /čp. 32/ a Alois ŠKOLÁK /čp. 183/ - samozřejmě s manželkami, si zřídili v plotu vrátka, - aby si jednak zkrátili cestu do prodejního střediska, jednak na autobus. Vzájemně si chodí dvorkem svého souseda se samozřejmostí, která vychází ze srdcí všech čtyřech zúčastněných, toho času bezdětných rodin. Kronikáře tato mimořádná shoda zaujala, že se rozhodl na věčnou památku napsat o tom několik řádek s přáním, aby tento dobrý vztah zůstal i u nových vlastníků těchto rodinných domků, až jejich odchodem ke změně dojde, a vrátka nemusela být rušena. Jak by bylo na světe dobře, kdyby taková vrátka, třeba jen pomyslná, si mohli zřídit všichni lidé a všechny národy světa! A proto, ať žije svět s vrátky, bez sousedských rozmíšek a bez válek!