Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - Co stojí lidský život

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

Co stojí lidský život

Dne 22.7.1977 došlo v hostinci Jednoty "U Kalkušů" k velmi politováníhodné tragické události, při níž byl zmařen život čtyřiadvacetiletého číšníka z restaurace Dukla v Českých Budějovicích /dříve Jirsíkův dům/, Jiřího SVOBODY, českobudějovického občana.

Toho dne, vlastně večera a částečně i noci, bylo v uvedeném hostinci velmi živo. Hodně se pilo a snad nejvíce výše vzpomenutí číšník, který vedoucímu hostinského podniku pomáhal při obsluze. Tím se stalo, že nadměrným požíváním alkoholu se přivedl do situace, že nebyl, schopen udržet se na nohou. Jak bylo vyšetřeno, vedoucí pohostinství ještě s jedním hostem, vynesli nemohoucího číšníka na bývalou zahradu k pomníku padlých a položili ho na holou zemi. Více se o číšníka nikdo nestaral, i když běhen noci začalo pršet. Nikdo neměl o něho zájem ani po uzavření pohostinství.

Ráno, kolen 5. hodiny, si jedna ze včelenských občanek všimla, že pod střeny leží člověk, který nejeví známky života. Ihned přivolaná pohotovost zjistila smrt.

Případ projednával okresní soud v Českých Budějovicích, který k překvapení včelenské veřejnosti, předal tento tragický případ k projednání komisi veřejného pořádku MNV Včelná. Tato pak projednala smrt člověka tak, že vedoucího pohostinství Vlastimila SLAVÍKA, českobudějovického občana, pokutovala nejvyšší nožnou peněžitou pokutou, která je v její pravomoci - Kčs 500.- /Pět set/. Jak již řečeno, včelenská veřejnost byla velmi překvapena. Šuškalo se, že případ ovlivnil ve prospěch svého syna - vedoucího pohostinství jeho otec, snad vlivný funkcionář. Kronikář se také dozvěděl, že vliv na toto velmi neobvyklé projednání smrti člověka měla skutečnost, že v době, kdy k vynesení nebohého člověka došlo, bylo v hostinci přítomno i několik osob veřejné instituce z Českých Budějovic.

Nebo snad měla na rozhodnutí soudu vliv skutečnost, že pitva zjistila jako příčinu úmrtí plicní embolii při polknutí zvratků zemřelým?

Ale, odporuje kronikář, bylo by došlo k polknutí zvratků, kdyby byl tento nešťastník jako člověk, ponechán v místnosti a nevyhozen, tak říkajíc, na mráz? Pokud lidská paměť sáhá, Včelná něco podobného nepamatuje!