Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1977 - O práci kronikáře

Kronika Včelné, díl V., r. 1977

O práci kronikáře

Vše nasvědčuje tomu, že další psaní kroniky dosavadním kronikářem Josefem JIŘIČKOU nebude nadále možné, protože pravděpodobně dojde k přesídlení jeho rodiny do Prahy. A tak asi ukončí sepisování včelenských událostí obce, kam s rodiči přesídlil z Dolního Třebonína jako tříletý a které zůstal věrný, s delšími přestávkami, běžnými u pracovníka ČSD při služebním překládání, až do dovršení jeho sedmdesátky. Velice toho lituje, protože vedení kroniky a zjišťování minulosti milované obce, byla jeho veliká láska.

Nakonec tohoto epilogu chtěl by ještě ve vší skromnosti říci, čím se zabýval nebo komu prospěl za tu dobu, co do důchodu přišel na Včelnou. Byl jmenovaným členem okresního výboru regionálních dějin, členem historického klubu jihočeského muzea, vykonal jednu besídku pro kroužek mladých historiků ZDŠ v Českých Budějovicích, poradil začínajícím kronikářům obce Plav a Ševětín, při výstavě naší kroniky a pojednání o ní v Týně nad Vlt., pochválil člen tamní VO KSČ naší kroniku včelenskému předsedovi VO KSČ Boh. NEJEDLÉMU. O této věci se jmenovaný zmínil na veřejné schůzi MNV.