Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Úvodem

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Úvodem

K 1978 přinesl ve vedení obecní kroniky podstatné změny. Dlouholetý, zkušený kronikář Josef JIŘIČKA rozhoduje se k přesídlení do Prahy, kde před časem zakotvila v rodině jeho dcerka a na Břevnově budují v družstevní výstavbě rodinný domek.

Vybudování nového sídla zabírá hodně času, jsou starosti s prodejem domku na Včelné a s přesídlením. Zachycuje a zpracovává události r. 1978 ještě v konceptu, doplňuje některé historické události a k 1.10.1978 se s námi loučí, jak sám dojemně v jedné kapitole dalších stránek popisuje. Ve zdejším kraji vyrostl a v plných letech s ním srostl, zamiloval si jeho historii, - zde také oslavil svoji "sedmdesátku", - a proto také odcházel s těžkým srdcem i když zapadl do kruhu svých nejbližších. Kronika v těchto řádcích na trvalou paměť bude zajisté mluvit za všechny Včelňáky i slušnou řadu občanů ze sousedství, kteří ho znali, - vysloví-li srdečný dík a vděčnost za jeho práci a přátelství a popřeje mu do dalších let plnou životní sílu a svěžest, pěkný a radostný podzim jeho životní pouti.

Zpracování kroniky uvízlo nejen z toho důvodu, že náš Jiřička měl nemalé starosti s novým ubytováním, /domek nebyl při přesídlení ještě dohotoven/ takže události r. 1978 zpracovával až na počátku r. 1979, - nebylo též rozhodnuto, kdo se vedení kroniky nadále ujme. V pravdě nebylo nikoho, kdo by měl zkušenosti, potřebné zaškolení a také znalost zdejších poměrů, aby mohl na velmi pěknou tradici, s jakou byla kronika vedena, navazovat. Z těchto důvodů nebude rok 1978 zpracován ve všech heslech tak, jak by si byl dřívější kronikář přál a zasloužil.

Zápis za rok 1978 provádí z pověření MNV z převážné části dle konceptů s. Jiřičky s. Vavruška, "včelňák" teprve od r. 1952, takže v mnohém budu odkázán na starousedlíky. Pro kroniku jsem zpracovával fotograf. přílohy a zdejší kraj i památnosti bych spíše popsal v jeho krásách, než v jeho historii.