Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Nová poliklinika Jih

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Nová poliklinika Jih

Až do 1. května 1978 byla naše obec přidělena do lékařského obvodu MUDr. Peterky ve Schneiderově ulici na Krumlovském předměstí. Na polikliniku jsme chodili do ulice na Sadech. O tom je podrobné jednáno ve IV. dílu kroniky se zápisy za rok 1971.

Na počest 30. výročí Vítězného února byla v období slavných májových dnů předána do užívání nová poliklinika JIH v ulici Matice školské v Čes. Budějovicích. Stavba byla dokončena se sedmiměsíčním předstihem, díky sdruženým socialistickým závazkům. Nová poliklinika byla vybudována nákladem 90 milionů Kčs a je dokladem trvalé péče naší socialistické společnosti o zdraví lidí.

Poliklinika bude uváděna do provozu postupně až do konce roku 1978, kdy dojde rovněž k účelné úpravě a rozmístění zdravotnických služeb. Do této krásné, nové budovy byly již přemístěny lékařské obvody, dále pracoviště zubních lékařů, dětské oddělení, plicní oddělení, část oddělení rehabilitačního a lékárna ze Šumavské ulice. Ostatní pracoviště zatím přemisťována nebudou.