Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Kalendárium jihočeských osobností

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Kalendárium jihočeských osobností

V zápisech kroniky za rok 1973 jsme se v díle V. na str. 115 poprvé vzpomenuli činnosti našeho grafika Miloslava Nováčka, bytem ve Včelné čp. 28, který oslavil toho roku 50. výročí narozenin. Uvedli jsme také, že jmenovaný byl v publikaci vydané Krajskou knihovnou v Čes. Budějovicích, zařazen mezi "osobnosti kraje". Nový seznam byl vydán po 5 letech v r. 1973 s označením "Kalendárium jihočeských osobností", v němž k naší radosti přibyla jedna osobnost a jedna událost: citujeme

  • Miloslav NOVÁČEK, grafik, 22.7.1923, Včelná 28
  • Zdeněk ŠIMEK, spisovatel, 3.11.1928, Včelná

Miloslav NOVÁČEK: dne 22.7.1978 dovršil již 55 r. Gratulujeme a k další úspěšné činnosti mnoho zdaru pro slávu svou i slávu jeho rodiště Včelné, ke které se vždy i v cizině - hrdě hlásí a dbá, aby na programech bylo správně - s háčkem i čárkou - vytištěno jeho jméno.

Zdeněk ŠIMEK, narozen 3.11.1928 na Včelné čp. 94 Bydlí nyní v Čes. Budějovicích, Zachariášova 1. Jako spisovatel proslavil se publikacemi pro děti a je též učitelem hudby /kytara/ na Lidové škole umění v Č. Budějovicích. Jeho život byl rušný, plný změn: když mu byly 3 roky, přestěhovali se jeho rodiče z Č. Budějovic do Rybákovy ulice čp. 94. Do školy chodil v Poříčí, pak v Č. Budějovicích. Absolvoval odbornou keramickou školu v Č. Budějovicích. Pak pracoval v "Jihočeských malovánkách" jako malíř keramiky a na průmyslové výrobě. Oblíbil si kytaru a od roku 1949 se jí /souběžně se zaměstnáním/ učil na Lidové škole umění v ČB. Po restrikci personálu v Jihočeských malovánkách odešel a věnoval se vážné výuce hry na kytaru. Onemocněl na tbc a výuku přerušil. Pro těžké poměry rodiny přijal místo vychovatele v Dětském domově v Nově Bystřici a byl současně vedoucím umělecké výchovy. Odtud dojížděl na hodiny kytary a violoncela do Č. Budějovic. Po smrti jeho otce /doma byly 3 děti/ nastoupil práci v Kaplici a do Prahy dojížděl k význačnému mistru kytary Jermalovi. Oženil se v r. 1958. V r. 1963 nastoupil do Písku jako učitel a současně pracoval jako lektor v Domě osvěty. Od r. 1964 je učitelem hry na kytaru v Lidové škole umění v Čes. Budějovicích.

Básnický talent se u něho projevil již v 17 letech, kdy psal básně jen pro sebe. V Kaplici začal psát satirické fejetony pro místní časopis. V roce 1962 napsal sbírku básní "Negativní rytmy" pro děti knihu "Koblihový král" a "Magické oči" pro děti dospělejší. Poslední práce vyšla v roce 1964. Tři práce má v prvopise. Zájem se projevuje o jeho "Holčičku s pihou". Přispíval i do magazínu nakladatelství Růže /povídky a aforizmy/. Tedy - jeho další činnosti mnoho zdaru!