Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Národní směny

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Národní směny

V tomto roce byly stanoveny na soboty dne 22. a 29. dubna a byly určeny hlavně na jarní úklid a úpravy prostranství v obci. Pracovalo se na úklidu okrajů lesa kde - přes výzvy, vyhlášky a pokuty - je stále znešvařován odpadky, které patří na smetiště. Rovněž bylo pokračováno na kanalizaci v horní části obce. Dobrovolné práce se zúčastnilo celkem 159 občanů, z toho mládež 50 občanů.