Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Asfaltování ulic

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Asfaltování ulic

Asfaltování ulic se provádí jako základní úprava místních komunikací, poněvadž později bude pokládána ještě kabelová a vodovodní sít. Hned na počátku května byl položen štěrk a penetrační koberec zbylé části ulice Withanovy od křižovatky s ul. Tyršovou až k lesu a celé ulice Rybákovy, rovněž až k jižní části lesa. Práce byly provedeny dodavatelsky mechanizačními prostředky Státních silnic. Z našich pomáhali Rudolf Karl a zedník Zikeš, kteří upravovali kanalizační propustě. Pro ně bylo plno práce i na dalších vozovkách a zařízení v průběhu celého roku a patří jim tedy uznaní a pochvala, že s ochotou nevšední svůj čas na tyto práce věnovali.

V průběhu roku až do 30.9.1978 upraveny další ulice: Jiráskova, od křižovatky s ulici Tyršovou až na její konec u lesa, Lesní ulice rovněž až do konce. Dále byl položen penetrovaný povrch v ulici Husově od křižovatky s ulici Sokolovského až k ulici Witthanově. V Lesní kolonii položena část ulice Nové až k železniční trati a podél trati až k hlavní silnici, /navrhuje se pojmenování "ul. U trati"/. K úplnému dokončení asfaltování ulic chybí tudíž dokončit ulici Dlouhou, Zahradní a Tyršovu, upravit komunikace u Stadionu. Tyto úpravy budou provedeny až po dokončení kanalizace.

Celkové náklady na penetraci činí Kčs (neuvedeno) z toho účty Státních silnic včetně dodávek štěrku činí Kčs (neuvedeno), náklady vlastní a brigády v akci "Z" Kčs 10.000 ca súčtovány v akci "kanalizace" /vpustě/.