Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Čistění řečiště Vltavy

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Čistění řečiště Vltavy

Na jaře 1978 se objevil u řeky Vltavy pod Boršovským mostem bagr, který na levém břehu řeky vybíral ze dna bahno a hlavně písek a kameny a ukládal je při levém břehu řeky. Bagrovalo se od mostu až k jezu a průtočný profil řeky se zúžil o 4 - 5 m. Po skončení práce, na zač. září 1978, uvolnilo se řečiště natolik, že vody Vltavy dostaly rychlejší spád.

Práce provádí podnik Povodí Vltavy, závod Horní Vltava v Čes. Budějovicích. Kronikáři se dostalo podrobnějších informací o plánech s odvozem štěrku a úpravě /zúžení/ řeky. Materiál bude z části odvážen k řece v Českém Vrbném, kde se bude budovat slalomová dráha pro vodní sporty.

Plánované náklady jen na vyčistění řeky v Boršově činí Kčs 900.000, stejnou částkou je počítáno na odvoz přebytečného materiálu. Jez i vrata nebudou na zákrok MNV v Boršově rušeny, naopak jest požadována oprava, kterou by musely provést Mlýny a těstárny v Březí, jako majitelé těchto zařízení v řece.

Ve IV. díle této kroniky na str. 325 jest popisována jízda posledních vorů na této řece a mylně jest uvedeno, že jez byl protržen, aby vory mohly proplouvat. Podle informací podniku Povodí Vltavy tomu tak není. Jez byl již dříve protržen živelnou vodou a odstřelu dynamitem bylo skutečně použito jen pro odstranění kolmých dřevěných pilotů.