Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Dobývání kosmického prostoru

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Dobývání kosmického prostoru

Zatímco Američané se v dobýváni kosmického prostoru v roce 1978 zcela odmlčeli - až na vyslání dvou sond PIONIER - VENUS 1 a 2, letos v květnu a srpnu k planetě Venuši - Jitřence, Sovětský svaz měl tento kosmický program velmi bohatý. V důsledku letošního výhodného "startovacího okna" také on poslal k Venuši dvě meziplanetární sondy: Veněra 11 a 12. Všechny čtyři sondy dorazí k cíli koncem listopadu 1978 až začátkem prosince. Tam spustí svá přistávací pouzdra, která pak budou vysílat na zemi svá pozorování.

Již od září loňského roku obíhá v kosmu orbitální stanice Saljut 6, na kterou v letošním roce přistálo a bylo spojeno již devět sovětských a tři členové interkosmonautů z ČSSR, Polska a NDR. Byli jsme tedy první, kteří jsme byli poctěni letem do Vesmíru.