Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Pražská výstava grafika M. Nováčka

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Pražská výstava grafika M. Nováčka

V říjnu 1978 měl včelenský grafik Miloslav NOVÁČEK ve výstavní síni FRONTY v Praze, samostatnou výstavu svých grafik, kreseb a ilustrací. Protože v té době kronikář J. Jiřička již přesídlil do Prahy, zúčastnil se jak zahájení výstavy, tak i jejích ukončení. Při zahájení byly prostory výstavní síně zaplněny předními umělci a karikaturisty - a zahájení bylo opravdu slavnostní. Kronikář navštívil výstavu v průběhu trvání ještě dvakráte a soudě dle vyjádření zájemců v knize návštěvníků, měla výstava nesporný úspěch, i když počet zapsaných účastníků nedosáhl čísla 700. Menší účast odůvodnili pořadatelé skutečností, že M. Nováček pořádá málo výstav a proto není širší veřejnosti dosti znám. Je třeba, aby vystavoval častěji a jeho práce by zasloužila větší propagaci a uplatnění.