Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Významná návštěva

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Významná návštěva

Dne 30.5. až 2.6.1978 byla na návštěvě v ČSSR sovětská stranická a vládní delegace v čele s generálním tajemníkem a předsedou prezidia Nejvyššího sovětu SSSR L.I.BREŽNĚVEM. Z denního tisku /viz přílohy ke kronice/, který jednání podrobně popisuje, vyjímáme jen krátce: obě delegace se vzájemně informovaly o úspěších a problémech svých zemí, vyměnily si názory na aktuelní otázky mezinárodní situace a světového komunistického a dělnického hnutí a projednali, jak se uskutečňují dohody sjednané v roce 1975. Pobyt byl ukončen slavnostní recepcí, kde byly proneseny významné přípitky. Z paluby letadla pak L.I.Brežněv odeslal naší vládě a presidentu republiky pozdravný telegram.