Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Řeka Vltava

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Řeka Vltava

O naší nejdelší řece "stříbropěnné" Vltavě bylo hovořeno v kronice díl IV., str. 325 za rok 1971 při příležitosti plavby posledních vorů. Tehdy jsme poukázali na její nehygienický stav a řekli jsme, že kdyby ji dnes mohl vidět Bedřich Smetana, nikdy by nenapsal onu symfonickou báseň "Vltava" z cyklu "Má vlast".

Zdá se však, že pozdější kronikáři budou nuceni hanu na tuto řeku smýt, protože časopis Jihočeská pravda dne 8.1.78 informoval veřejnost v článku "Ozdravění Vltavy" s podtitulem "Čistý tok řeky" až ke krajskému městu. Starobylé město Čes. Krumlov bylo zbaveno zápachu z hnijících vod /splašků papírny/ vystavěním malého zázraku podzemního tunelu, takže pstruzi se prohánějí od Vyššího Brodu až do Čes. Krumlova. Na dalším očištění toku Vltavy - až do Čes. Budějovic pracují Vodní stavby, Sezimovo Ústí.

Zařízení za 300 milionů Kčs zachytí 96 % sulfytových výluhů, takže v r. 1980 bude řeka velmi zlepšena pro rekreační využití až do Čes. Budějovic. Podrobnosti najde čtenář v uvedeném článku, zařazeném v přílohách za rok 1978 pod č. 12a.

Za našich časů jsme s nelibostí hleděli na znečistěně vody řeky, do niž byly po léta vypouštěny splašky z papírny ve Větřní. Tyto se rozkládaly, tvořily se jedovaté a páchnoucí fenoly, takže celé povodí bylo zamořeno nelibým pachem. Celá dlouhá léta se jednalo o nápravě a vybudování dokonalého čistícího zařízení a těšíme se, že v brzku k tomu dojde. Dočkáme se?

Řeka se zanáší pískem a naplaveninou z přilehlých polí a strání, takže správa povodí Vltavy v Čes. Budějovicích přikročila k důkladnému a postupnému čistění koryta řeky. Přeložkou silnice č. 159 z Čes. Budějovic do Kam. Újezda budou pak oba břehy Vltavy spoutány mostem v místech u Homol, kde se dodnes říká "Na lukách".

Před vybudováním Lipenské přehrady zatopila Vltava při větších povodních i část Č. Budějovic - dnes tato svízel odpadá.