Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Mezinárodní den žen

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Mezinárodní den žen

Každoročně opakovaná oslava - svátek všech žen dne 7. března - se tento rok konala dne 12. března 1978 ve 14 hodin v Kulturním domě. Kulturní program předvedly děti Mateřské školy. Pěvecký kroužek obce "Baráčníků" měl k tomuto kulturnímu pořadu přispět svým vystoupením, ale pro několikerou absenci žen /turnusová služba/ od zpěvu sešlo. Slavnostní proslov k ženám přednesl a jim k jejich svátku popřál předseda MNV Václav Fríd. Oslava měla důstojný ráz, k tanci i poslechu hrála místní hudba. Tak i tentokráte oslavily ženy svůj svátek tradičně.