Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Rozšíření mateřské školy o třídu

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Rozšíření mateřské školy o třídu

V zápisech za rok 1977 jsme se zmínili o přibývajícím počtu dětí, které chodí do mateřské školy a že musí MNV přistupovat při přijímání dětí do školky dle předem stanovených zásad. Bylo uvažováno o zvýšení počtu tříd o jednu, aby mohly být požadavky o umístění dětí uspokojeny. Na návrh s. Čapka, že by dal k disposici volný byt ve svém domě v Lesní kolonii čp. 251, byl návrh předložen a projednán na ONV, zhotoveny plánky a s adaptací 3 místností započato již v červnu 1978. ONV dotoval tuto akci částkou 30.000 Kčs, plán byl překročen o 6.000 ve vybavení nábytkem. Přestavba byla provedena dobrovolnými pracovníky za vedení učitele s. Pražáka. Byly obnoveny podlahy a z části i omítky, třída byla vybavena novým hygienickým zařízením, je prostorná a světlá, /několik fot. záběrů je uloženo v dokumentaci kroniky/. Ukončení prací bylo zvládnuto při nemalém úsilí obětavých pracovníků včas, takže na počátku nového školního roku 2. září, část dětí byla v této třídě umístěna.

Zřízení této třídy je dočasné jen do té doby, než bude vybudována nová mateřská škola.