Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Kanalizace pokračuje

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Kanalizace pokračuje

Jako v předchozích letech pokračuje MNV v akci "Z" v hloubení a pokládání kanalizačních trub, aby úkol rozvržený do několika let, byl zhruba v tomto roce dokončen. Pokračuje se v ulici Jiráskově od křižovatky s ulicí Tyršovou až k lesu. Rovněž dokončena kanalizace Rybákovy ulice a Lesní ulice až k zakončení u lesa. V podzimu dokončena kanalizace ulice Zahradní a ulice Tyršovy.

Práce byly prováděny přispěním podniku Sigma, který - jako dříve - poskytl mechanizační prostředky i s odbornými pracovníky, kteří ochotně, mimo jejich pracovní dobu /v sobotu i o nedělích/, se úkolu zhostili. Pomocné práce, zejména při úpravě povrchu vozovky, zabudování kanalizačních vpustí a pod. pořízeny z brigádnických závazků našich občanů. Nechyběl nikdy Ruda Karl a řidič nákladního auta MNV Jan Kilián, brigádnice Stropková, kteří byli po zásluze oslaveni a odměněni na veřejném plenárním zasedání v Kulturním domě dne 3.11.1978. Náklady na tyto práce uvedeme v přehledu plnění akcí "Z" v dalších kapitolách.