Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Dojde ke změnám SÚP?

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Dojde ke změnám SÚP?

Předpokládali jsme, že když byl s konečnou platnosti schválen územní směrný plán pro aglomeraci Včelná - Boršov /viz zápisy za rok 1976, díl V. str. 377 / bude možno opravdu na tom již budovat a nedojde k podstatným změnám. Dle tohoto plánu měla být na Včelné postavena základní devítiletá škola 1. až 9. ročník. O této realizaci vyskytly se však pochybnosti a to z nejvyšších okresních míst. Z kruhu boršovského MNV se pak tvrdí, že devítiletka bude stavěna v Boršově a dokonce se již uvádí místo, kde se tak stane. MNV Včelná nebyl dosud o nějaké změně územního plánu informován. Po projednávání konceptu v radě MNV bylo rozhodnuto, zjistit skutečný stav věci a ověřit na příslušných místech na ONV v Č. Budějovicích.