Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Co předpovídá klimatolog

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Co předpovídá klimatolog

V časopise "Příroda" byla otištěna předpověď známého amerického vědce H.C.Willeta, který se domnívá, že za 125 let lze počítat se začátkem "malé ledové doby", která potrvá asi 30 let. Ještě před touto dobou má nastati v roce 2000 - 2030 náhlé a velmi výrazné oteplení, právě tak, jako přijde náhlé ochlazení signalizující nástup předvídané ledové doby.

Nová velká ledová doba, podobná té, kterou naše země procházela asi před milionem let, by měla nastat podle prognóz H.C.Willeta, asi za 10 až 30 tisíc let. Ano, mění se i celá naše zeměkoule, mnohdy i zásahem člověka a klimatické podmínky nezůstávají bez vlivu i když rok i staletí je krátké měřítko v životě naší Země.

Výstřižek z uvedeného časopisu je v obalu č. 9. za rok 1978 jako příloha ke kronice.