Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Oslavy 28. října a VŘSR

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Oslavy 28. října a VŘSR

Od vzniku naší samostatnosti a vytvoření Československého státu uplynulo plných 60 let. Radostných událostí října 1918, o nichž je v zápisech naší kroniky hodně zaznamenáno, bylo vzpomenuto na slavnostním shromáždění našich občanů v Kulturním domě dne 3. listop. 1978.

Za velké účasti našich občanů byl současně vyzdvižen význam velké říjnové socialistické revoluce, rekapitulovány události nejen těch dnů, ale též hluboké proměny, které tato dlouhá léta pro náš národ přinesla. Soudruh Loberšíner z pověření Krajské rady odborů, zhodnotil práci, která byla dělnickou třídou pod vedením KSČ, vykonána a promluvil o mezinárodních událostech a naší spolupráci se Sovětským svazem. Předseda NV s. Fríd podal občanům přehled činnosti všech složek NV i NF a hodnotil vykonanou práci pro výstavbu obce i s výhledem na rok další. Po projevech byl promítnut film, který nám přiblížil některé bohaté památky SSSR. Oslavy obou památných událostí měly důstojný ráz a splnily své poslání.