Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Z činnosti společenských organizací

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Z činnosti společenských organizací

Ve zvláštní příloze je podrobně rozvedena bohatá činnost SVAZU ŽEN. Jejich zásluhou je postaráno o udržování trávníků a keřů při chodnících v obci, zeleně u obou pomníků a čistoty i pořádku při komunikacích. Ve spolupráci se zahrádkáři - jako každoročně - proveden sběr šrotu a vyčistění lesa od plechovek a hamparádí. Tato záslužná činnost přináší oběma organizacím pěkný finanční přínos. Za rok 1978 byla tržba za kovový šrot Kčs 4.860 Kčs, z čehož zahrádkáři dostali Kčs 3.100.-. Nemálo času a míry obětavosti jest přiznati ženám za péči o osoby přestárlé, nemocné ve spolupráci se sociální komisí při MNV. /šrot 16.200 kg/

ZAHRÁDKÁŘI jsou sdruženi v samostatné organizaci "Českého ovocnářského a zahrádkářského svazu" a mají organisováno 26 členů. Jako minulý rok zaměřili se na výkup bobulovin a ovoce pro Jednotu Týn n/Vlt., která zajišťovala odvoz ze sběrny. Vykoupeno 133.30 kg angreštu, 184.20 kg červeného rybízu, 689.30 kg rybízu černého, 207.70 kg třešní, a 33.385 kg padaných jablek celkem za Kčs 43.444.- Členové spolku tuto záslužnou práci konají zdarma. Letošní bohatá úroda jablek - právě proto, že stromy byly doslova ovocem obalené - přinesla z valné části ovoce malé a méně hodnotné, které bylo od pěstitelů vykoupeno á Kčs 1.- za 1 kg a bylo dobrou surovinou pro průmyslové zpracování /moštárny/. Jest jen politovati, že průmyslová zařízení nestačila ovoce zpracovat včas, vázla doprava a jen část byla zhodnocena pro vývoz. Oceňujíce tuto práci, která přinesla spolku do pokladny odměnu za výkup částkou Kčs 2.151.-, nutno spíše zvážit pomoc občanům, zejména těm starším majitelům zahrad, že bylo postaráno o odbyt ovoce a částka přes 40.000 Kčs je slušný přínos do rozpočtu občanů.

Výroční schůze konána dne 28.3. s pěknou přednáškou a diapositivy o pěstování květin.