Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Sociální komise (péče o důchodce)

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Sociální komise (péče o důchodce)

Jako každým rokem byla dne 2. prosince uspořádána v hostinci "U Kalkušů" beseda s důchodci s pohoštěním. V rozpočtu NV je pamatováno částkou Kčs 5.000 pro sociální zabezpečení osob přestárlých s nízkým důchodem. Ke konci roku je tato částka při uvedené příležitosti rozdělena jako vánoční příspěvek důchodcům starším nad 70 roků. V obci máme celkem 105 těchto důchodců, z nichž 16 překročilo osmdesátku. /Doplňková péče ONV - provádí sbor pro občanské záležitosti a sociální komise při MNV/