Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Zemřel Boža Černý

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Zemřel Boža Černý

Dne 4. června zemřel ve spánku /na srdeční slabost/ někdejší starosta obce i předseda, národního výboru ve Včelné, Bohumil ČERNÝ. Povoláním byl stárek. Byl všeobecně oblíben. Byl nadšeným sokolem, jako jeho sestra Růžena, která za druhé světové války skončila život v koncentračním táboře v Osvětimi. Vyslýchán Gestapem v souvislosti se zatčením a popravením včelenského občana Jaroslava Rybáka. Byl velmi dobrý ochotník jak na Včelné, tak i později v Boršově. Do funkce starosty byl zvolen dne 19.12.1936 a tuto funkci zastával až do 15.4.1943, kdy na zákrok německých úřadů musela být provedena změna ve vedení obce. Této funkce se opět ujal v květnu 1945.

Tuto funkci vykonával až do 1.7.1946, kdy byly provedeny volby do obnoveného národního výboru. Při té příležitosti poděkoval člen rady Jan Houska odstupujícímu B. Černému za těžkou práci v době okupace.

Připomeňme ještě, že B. Černý daroval jihočeskému muzeu velký model staročeského mlýna, který zhotovil jeho otec. Model mlýna na točení klikou se dal "do provozu". Boža Černý, jak byl důvěrně oslovován, zemřel v 79-ti letech, zpopelněn v českobudějovickém krematoriu a dojemným obřadem Československé církve husitské, jejímž přesvědčeným členem byl. Čest jeho památce!