Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Vzpomeňme Marie Němcové-Roblové

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Vzpomeňme Marie Němcové-Roblové

Není naší občankou, ale boršovskou a přece musíme vzpomenout jejího úmrtního dne, protože se zasloužila o naší kroniku obce tím, že kronikáři darovala značný počet unikátů, starých fotografií a dopisnic, které mají vztah k historii naší obce. Náš MNV jí, ještě za života poděkoval za tyto vzácné dary. Když cítila, že se "její dny nachylují, připravila svému manželovi nadepsané obálky, na které pak poslal úmrtní oznámení. Tak byl zpraven i kronikář, který se jejího pohřbu dne 23.5.1978 v Č. Budějovicích zúčastnil.