Z kroniky Včelné díl V r. 1978 - Ještě k hodnocení roku

Kronika Včelné, díl V., r. 1978

Ještě k hodnocení roku

Přestože vše, co se v životě naší obce podniká, je důležité, přece jen nejdůležitější místo v kronice zaujímá výstavba. Je to pochopitelné, poněvadž podle velikosti obce a jejího vybavení se usuzuje na mnohé další aspekty. Vzhled obce je visitkou občanů. Uvážíme-li, že jen za uplynulý rok bylo ve výstavbě komunikačních a kanalizačních sítí a na úpravě veřejných prostranství a budov vynaloženo zhruba přes 500 tisíc Kčs dle přehledu na předcházející stránce, představuje to pěkný krok "ku předu". Mimo těchto dotací zaplatil ONV účet Státních silnic za asfaltování vozovek přímo a náklady tyto nejsou dosud v naší evidenci súčtovány.

Na vzhledu obce a jejím růstu podílí se nemálo přičinlivost a píle stavebníků rodinných domků, kde práce jsou prováděny v plné míře svépomocí. Řadová zástavba u Lesní kolonie /v rokli/ opravdu zkrášlila tamější kout naší obce, rovněž tak řady domků u Sigmy mají moderní styl a působí pěkným - líbivým dojmem.

Bylo by třeba popsat blíže činnost i dalších organizací v obci, ČSČK, Tělocvičné jednoty /Sokol/, sportovců, Sboru pro občanské záležitosti, kulturních složek NF, zmínit se o vítání nových občánků, kterých v tomto roce bylo 16 narozených, apod. Neopomeneme v příštím roce.

Tak ještě jednou s kronikářem Jiřičkou: Vzhůru do nové práce pro rozkvět naší obce ve světě spořádaném, neuspěchaném a bez válek! Ať je náš život šťastný a pokojný!