Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V - František Zasadil

Kronika Včelné, díl V., r. 1972-78

František Zasadil

Narodil se dne 16.10.1920 v Českých Budějovicích z rodičů František a Alžběta Zasadilových. Otec byl povoláním obuvník. František absolvoval 4 měšťanky a maturoval na čtyřleté průmyslové škole stavební. Po té smutné době českých dějin v roce 1942, kdy byl zabit tzv. protektor Heydrich, a kdy bylo bezpečněji být v cizině nežli doma - taková to byla hrozná doba - hlásil se dobrovolně na práci v Říši. Byl zaměstnán ve štýrském Villachu v Rakousku, které bylo Hitlerem v r. 1933 stejně anektováno jako Československo.

František Zasadil byl zaměstnán u firmy, která se zabývala stavěním drah a jejich obnovou. Protože byl schopný, zvládl brzy němčinu a vlastním studiem se domohl toho, že udělal inženýrské zkoušky a dostal diplom inženýra s titulem "Ing." Jeho rozhodnutí, přihlásit se dobrovolně na práci do říše, bylo kromě již uvedené osobní bezpečnosti ovlivněno skutečností, že kamarádi ze studií na průmyslovce, kteří pracovali v Rakousku, ho ve Včelné přemlouvali, aby jel s nimi. Rozhodnutí, zdá se, urychlila také snaha zapomenout na zhrzenou delší a upřímnou známost s děvčetem, kterou přerušili její rodiče, protože vstoupil na scénu jiný, atraktivnější uchazeč. V roce 1944 - 1945, kdy území Rakouska a dalších obsazených zemi napadáno leteckými svazy USA, došlo i k leteckému útoku na osobní vlak, v němž cestoval i František Zasadil. Bylo to v zimní době, a všichni cestující museli ihned vystoupit z vlaku a utíkat do vzdálenosti 400 m od vlaku do pásma bezpečnosti. Spěchem a vysílením se znovu vrátilo onemocnění angýnou, mělo však hnisavou formu. Stav se velmi zhoršil, když musel v horečce vyhledat vzdálený kryt při dalším náletu. Péče lékařská byla málo účinná, dostavily se několikeré srdeční záchvaty, jimž krátce před Velikonocemi r. 1945 podlehl. Byl pochován ve Villachu. Z pozůstalých nebyl nikdo přítomen, protože telegram o úmrtí došel až za několik dní po pohřbu. O hrob se staral jeho věrný kamarád, Čech, příjmením Vondra, který po roce 1945 se v osvobozeném Rakousku oženil a zůstal tam natrvalo.