Z kroniky Včelné díl V - Památná místa protifašistického odboje

Kronika Včelné, díl V., r. 1972-78

Památná místa protifašistického odboje

Kronikářovi se dostala do rukou Jožákova publikace "Památná místa protifašistického boje jihočeského kraje", kterou vydalo nakladatelství Naše vojsko v r. 1968 pro Český svaz protifašistických bojovníků. Je tam též zmínka o naší obci a proto se krátce o této stati zmíníme:

Termín "Den sbratření", kterým jsme pojmenovali akci KSČ ve Včelné konanou dne 28.8.1938, těsně před mnichovským diktátem, není naší původní myšlenkou. Tyto "dny sbratřeni" byly pořádány po celé republice při protiválečných demonstracích na schůzích nezaměstnaných, na veřejných manifestacích, kde členové KSČ a další antifašisté "trpělivě odhalovali záměry a cíle domácího i zahraničního antifašismu." Nic platné, Mnichovu jsme se nevyhnuli - nejen naší vinou - ztratili jsme celé pohraniční oblasti.

Dne 15. a 16. března 1939, po okupaci celého Československa, zřízen Protektorát Čechy a Morava a oddělený Slovenský stát. Nacisté, v rámci akce "Gitter" zatkli mnoho předních jihočeských komunistických i jiných funkcionářů a vlastenců. KSČ vstoupila do ilegality. Toto převedení do ilegality řídil do června 1939 tajemník kraje Josef ALTRICHTER. Po druhém úderu nacistů proti KSČ dne 16.5.1939, kdy byla na území jihočeského kraje zatčena většina zkušených funkcionářů strany a členů Svazu přátel SSSR, bylo třeba obnovit kontakt mezi ilegálním hnutím t.j. ÚV KSČ a stranickou sítí v jižních Čechách, protože J. Altrichter emigroval. Toto spojení provedl opět nový tajemník kraje Václav ŠTĚTA. Zformovalo se i nové okresní vedení KSČ, jemuž se postupně podařilo vybudovat místní organizace ve Čtyřech Dvorech, Suchém Vrbném, Rožnově, Lipí, Šindl. Dvorech, Hluboké a na Včelné. Ale v jarních měsících roku 1940 bylo zatčeno dalších 200 členů odboje a mezi nimi také členové okresního vedení KSČ, mezi nimi K. Lavička, K. Šatal a J. Buděšínský, kteří byli na podzim r. 1942 popraveni v Mnichově. Zmínka o Včelné nebude dnešním straníkům známa, když zemřel v Terezině někdejší předseda KSČ Robert WITTHAN. Na jeho počet byla pak pojmenována jedna z ulic ve Včelné.