Z kroniky Včelné díl V - Starý pivovar v Poříčí

Kronika Včelné, díl V., r. 1972-78

Starý pivovar v Poříčí

Ve fotodokumentaci druhého svazku fotografii najde čtenář této kroniky starý vzácný snímek /již neexistujícího/ starého pivovaru v bývalém Poříčí /nyní Boršov/, který darovala, jako mnoho jiných, paní Němcová, rozená Roblová. Na tomto snímku je ještě viditelná dlouhá tabule /německo-česká/ před vchodem že silnice, že se tam čepuje pivo ze schwarzenberskéno pivovaru v Plavnici. V předchozích zápisech jsme se zmínili o tom, že ještě za prvé republiky, byly pořádány do tohoto hostince tzv. výlety s hudbou a na místě s atrakcemi. Byly to především kuželářské závody o ceny, tehdy velmi oblíbené a proto byl kuželník zřízen skoro v každé hospodě, tedy i u nás na Včelné.

Uvedeme trochu historie tohoto starého pivovaru. Je opravdu starý. Byl zřízen již v roce 1593. Na čas pak bylo, vaření zastaveno, ale budějovičtí dominikáni, kteří byli tehdy majiteli poříčského panství, je obnovili r. 1674. Později přešlo panství poříčské na statek v Poříčí, který provozoval i pivovar.

Podle dochovaných záznamů z r. 1710-1712 byl tento výstav piva: v r. 1710 - 192 sudů, r. 1711 - 216 sudů a r. 1712 - 200 sudů piva. Tento pivovar byl považován za pivovar střední, protože se v něm uvařilo na jednu várku 8 sudů piva t.j. asi 18 hl. Po těchto letech začal výstav piva v celých Čechách klesat, jednak v důsledku neúrody a hlavně v důsledku katastrofální morové epidemie, která doslova kosila obyvatelstvo.