Z kroniky Včelné díl V - Boršovský kostel

Kronika Včelné, díl V., r. 1972-78

Boršovský kostel

Obec Včelná, od svého založení v roce 1784, patřila k farnosti kamenoújezdecké, o čemž jsme se zmínili v naší kronice již v díle V. na str. 43*. O historii kostela sv. Jakuba v Boršově nebyla dosud zmínka. Dluh ten chceme vyrovnat nejen proto, že jde o vzácnou kulturní památku, ale též z toho důvodu, že Boršov bude jednou částí společné aglomerace Včelná-Boršov.

Z farní kroniky boršovského kostela proto vyjímáme:

Gotický farní kostel sv. Jakuba v Boršově n/Vlt. dal pravděpodobně vystavět rožmberský vrchní písař Mikuláš z Pelhřimova r. 1496 stavitelem Linhartem z Altenburka. Původně tu stál kostel - patrně dřevěný, o němž je první písemná zpráva r. 1261. Jiným písemným dokladem jest darovací listina z r. 1290, v níž pan Albert z Boršova daroval farní kostel cisterciánskému klášteru ve Vyšším Brodě.

Nynější kostel, postavený v roce 1496 s prejzovou věží, se zachoval - po některých menších změnách a úpravách - v původní podobě až do dnešního dne. Nejlépe je zachováno kněžiště /8 x 6.7 m/, sklenuté do gotické křížové klenby a původní gotické okno ve východní stěně u hlavního oltáře. Loď /12 x 10 m/ byla původně sklenuta v gotickém slohu a po zřícení /pravděpodobně v 17. stol./ nahrazena rovným stropem, opatřeným v roce 1944 novou freskou Jos. Jelínka. Freska představuje stětí sv. Jakuba.

Z původního vnitřního zařízení se zachovala jen kamenná kalichovitá křtitelnice s pozoruhodnými osmi znaky na štítech a vzácný zvon ve věži zasvěcený sv. Jakubu, z r. 1495. Z téže doby pochází freskové malby na stěnách objevené pod vrchní omítkou při renovaci r. 1944. V kněžišti postavy světců a světic, v lodi obrovská freska sv. Krištofa. Barokní malované sloupoví za hlavním oltářem pochází z 1. poloviny 18. století. Hlavní oltář barokový pochází z kostela u Habří, zrušeného za císaře Josefa II. Oltářní obraz pochází od akademického malíře J. Doubka. Zlacená socha sv. Václava na jižní straně vítězného oblouku pochází z býv. kapucínského kostela v Čes. Budějovicích. Nové dvoumanuálové varhany byly postaveny v r. 1942. Schodiště na kruchtu bylo znovuzřízeno v r. 1955. Kostel s přifařenými vesnicemi trpěl za dlouhá staletí mnohými válečnými útrapami; V 13. století rožmberskými vojsky, která napadla město Č. Budějovice a nejvíce v první polovině 17. stol. za 30. leté války. Historie zaznamenala událost, která se udala o svátku Božího Těla dne 18.6. r. 1620, kdy byl Boršov napaden maďarským vojskem, které vniklo do kostela, kněze u oltáře rozsekalo na kusy, přítomný lid povraždilo a zničilo celé zařízení kostela.